***INDIVIDUELE VERBLIJVEN LES CRIQUES DE PORTEILS*** – Route de Collioure 66700 ARGELES-SUR-MER Frankrijk – tel. + 33(0)4 68 81 12 73 – www.lescriques.com – contactcdp@lescrqiues.com – Camping.
Om te kunnen genieten van de door LES CRIQUES DE PORTEILS voorgestelde diensten, dient u aandachtig onderstaande algemene voorwaarden te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de reserveringsperiode die loopt van 19 september 2023 tot 22 maart 2024, voor verblijven tussen 22 maart tot 2 november 2024. Deze voorwaarden regelen de verkoop van de verblijven en zijn geldig vanaf de betaling van de aanbetaling. Wie een verblijf reserveert verklaart in te stemmen met onze algemene voorwaarden.
Deze reserveringsvoorwaarden kunnen op elk ogenblik door LES CRIQUES DE PORTEILS worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval is de nieuwe versie automatisch van toepassing op elke nieuwe klant, die erover wordt ingelicht door publicatie op de website: www.lescriques.com. De koper erkent perfect ingelicht te zijn over het feit dat er voor zijn akkoord met de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden geen schriftelijke of elektronische handtekening van dit document is vereist.

INTRODUCTIE
De voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van verblijven worden bepaald door de Franse toerismewet < Code voor Toerisme > en in het bijzonder door het artikel L. 211-1, hierna genoemd als code. Dit wetartikel bepaald de respectievelijke rechten en plichten bij de organisatie en verkoop van individuele verblijven tussen het bedrijf LES CRIQUES DE PORTEILS en zijn klanten. Het feit dat het bedrijf LES CRIQUES DE PORTEILS zich niet beroept op meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand. Door te reserveren, aanvaardt de klant volledig de algemene voorwaarden die op elk ander document voorrang hebben. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke gast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met LES CRIQUES DE PORTEILS. Alle andere documenten anders dan de algemene verkoopvoorwaarden zoals catalogi, prospectussen, reclames en aantekeningen zijn slechts ter informatie.

DIENSTEN, RESERVERINGEN, TARIEVEN

1 – RESERVERING EN BETALING VAN VERBLIJVEN

• De bestanddelen van de geleverde diensten met betrekking tot onze verblijven worden vermeld op onze website www.lescriques.com. Vanaf 19 september 2023, kunt u op onze website de geldende tarieven raadplegen of een persoonlijke begeleiding genieten door contact op te nemen met een van onze receptionistes via +33(0)4.68.81.12.73.
De klant beschikt over de online catalogus, of kan onze receptionistes om uitleg over onze diensten vragen via de website, per telefoon of per e-mail. De klant bepaalt zelf de diensten van zijn keuze op het moment van de reservering.
De klant erkent kennis te hebben genomen van de inhoud van de diensten, van de bestemming en van de reserveringsmodaliteiten, van alle kenmerken van de verblijven en accommodaties. Hij erkent alle informatie te hebben gevraagd en verkregen die nodig is voor de reservering met volledige kennis van de feiten. De klant is verantwoordelijk voor zijn keuze van reservering en voor de afstemming op zijn behoeften, zodat LES CRIQUES DE PORTEILS niet verantwoordelijk kan worden gehouden. De reservering wordt door de klant als geaccepteerd geacht op het einde van het reserveringsproces. Het reserveringsproces eindigt met de inning van de aanbetaling door LES CRIQUES DE PORTEILS.
• De reservering wordt uitsluitend definitief met akkoord van de camping, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van ofwel het correct ingevulde en getekende reserveringscontract, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden tijdens de online reservering.
• De reserveringen zijn pas bindend voor LES CRIQUES DE PORTEILS wanneer LES CRIQUES DE PORTEILS ze heeft aanvaard, wat LES CRIQUES DE PORTEILS vrij is te doen of kan weigeren, in functie van de beschikbaarheid en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de reservering kunnen schaden. LES CRIQUES DE PORTEILS biedt met name familieverblijven in traditionele zin aan. De accommodaties zijn speciaal hiervoor ontworpen. Zo houdt LES CRIQUES DE PORTEILS zich het recht voor om elke reservering te weigeren die tegen dit principe ingaat of het probeert te wijzigen.
• Onder voorbehoud van de beschikbaarheid op de gewenste data, kunt u een verblijf reserveren volgens de vermelde modaliteiten.
• Uw reserveringsaanvraag moet worden vergezeld van een aanbetaling ten bedrage van 100 euro’s voor een kampeerplaats en 200 euro’s oor een accommodatie en dient ons binnen de 7 werkdagen te bereiken. Uw reservering wordt pas definitief na de registratie van uw aanbetaling. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór uw datum van aankomst betaald zijn.
*** Voor de reserveringen die meer dan 30 dagen vóór de aankomst op de camping zijn gemaakt: een aanbetaling moet betaald worden tijdens de reserveringsaanvraag. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór de eerste dag van het verblijf op de camping zijn betaald.
*** Voor de reserveringen die minder dan 30 dagen vóór de aankomst op de camping zijn gemaakt: het volledige bedrag moet worden betaald tijdens de reserveringsaanvraag.
OPGELET: Als we uw aanbetaling of de betaling van het saldo na deze termijn niet hebben ontvangen, dan beschouwen we uw reservering als geannuleerd en bieden we de overeenstemmende kampeerplaats of accommodatie opnieuw te koop aan. Bovendien worden de annuleringsvoorwaarden op u toegepast.
Bij ontvangst van uw aanbetaling ontvangt u een bevestiging van uw verblijf waarin tevens het nog te betalen saldo vermeldt staat. Bij elke betaling dient u uw klantnummer te vermelden die u terugvindt op de bevestiging van het verblijf.
Iedereen die zich op de camping aanmeldt zonder voorafgaand het saldo te hebben betaald, wordt geweigerd. In het geval de klant zich minder dan 30 dagen vóór vertrek inschrijft, dient hij de volledige kostprijs op het ogenblik van reservering te betalen. De datum waarop deze reservering eventueel tot stand kan komen, laat ons niet altijd toe om u een bevestiging op tijd te sturen. U wordt dan geacht alle aanwijzingen te hebben geaccepteerd die in de onderhavige algemene voorwaarden staan of die u mondeling zijn gemeld.
Voor de verhuurde accommodaties en om veiligheidsredenen mag het aantal mensen dat in de accommodatie verblijft in geen enkel geval het aantal plaatsen dat aan de accommodatie wordt toegewezen en het aantal in het contract vermelde personen overschrijden. In het geval van overbezetting van de accommodatie, dat wil zeggen een bezetting die groter is dan de standaardcapaciteit, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht waarvan de hoogte afhankelijk is van de locaties en perioden. De tarieven worden bij reservering medegedeeld.
• OPGELET: Elk ingekort, onderbroken of verkort verblijf (laattijdige aankomst, vervroegd vertrek) of ongebruikte dienst kan niet worden terugbetaald.

2 – BETAALWIJZEN VOOR HET VERBLIJF

De betaling van uw verblijf moet verplicht vergezeld zijn van de reserveringsbon en kan gebeuren met contanten, bankoverschrijving of met creditcard (Visa, Mastercard/Eurocard, of American Express). In geval van annulering wordt een eventuele terugbetaling uitgevoerd via creditcards (Visa, Mastercard/Eurocard of American Express) of via bankoverschrijving.

3 – TARIEVEN

3.1: Verblijfstarieven en -belastingen
• De tarieven voor al onze accommodaties en bijhorende diensten staan vermeld op onze website. De tarieven worden bepaald per categorie en type accommodatie en zijn uitgedrukt in euro’s. LES CRIQUES DE PORTEILS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de wisselkoersen.
• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2024. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro’s. De toeristenbelasting is voor personen boven de 18 jaar (01/01/2024: 0,86 euro’s per nacht per persoon in Argelès-sur-Mer en 0.34 euro’s voor alle deelnemers voor de eco-belasting).
• Onze tarieven incl. btw kunnen worden gewijzigd in geval van een stijging van de belastingen waaraan onze verblijven onderhevig zijn.
• De tarieven zijn dynamisch en wijzigen naargelang het seizoen zodat de klant op de dag van reservering van de voordeligste prijs kan genieten. Hoe langer u op voorhand reserveert, hoe voordeliger de prijs.
• Rekening houdend met het voorgaande en met de actieve rol van de klant bij de bepaling van het tarief voor zijn verblijf in functie van de verwachte reserveringstermijn, kan het bedrijf LES CRIQUES DE PORTEILS in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijzen voor twee verblijven die voor dezelfde periode worden gereserveerd.

3.2: Kortingen – Reclamecampagnes.
Als u wegens een aanbieding recht hebt op een korting, dan moet u zich daar bij uw reservering op beroepen.
De aanbiedingen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden, met name met betrekking tot de beschikbaarheid. De kortingen of aanbiedingen kunnen echter niet worden gecumuleerd. Zodra de bevestiging of factuur is verzonden, kan de klant op geen enkele korting meer een beroep doen.

4 – WIJZIGING VAN DE RESERVERING

4.1: Wijziging van uw reservering
Uw reservering kan maximaal 30 dagen vóór de aankomstdatum zonder kosten worden gewijzigd, onder voorbehoud van de beschikbaarheid in een van de LES CRIQUES DE PORTEILS. We vragen ons dit snel schriftelijk of via e-mail te melden. Elk verzoek tot wijziging kan slechts worden geaccepteerd voor zover de beschikbaarheid dit toelaat en moet worden verzonden naar het bedrijf LES CRIQUES DE PORTEILS via een aangetekende brief met ontvangstbewijs.
De klant kan zijn verblijf niet meer wijzigen na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.
OPGELET: Als er geen uitdrukkelijk verzoek tot wijziging en geen aanduiding is van wijziging van uw aankomstdatum, dan kan de accommodatie opnieuw voor verkoop beschikbaar worden gesteld 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum, en verliest u bijgevolg uw reservering, maar ook het gestorte bedrag.

4.2: Wijziging door het bedrijf LES CRIQUES DE PORTEILS
Als vóór het vertrek een van de essentiële elementen van het verblijf onmogelijk is wegens een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht, dan lichten we u daar zo snel mogelijk over in. U beschikt dan over de mogelijkheid om het verblijf te annuleren of de wijziging die we u voorstellen te accepteren. U dient ons dan binnen de 72 uur uw keuze te melden (bij annulering worden alle gestorte bedragen onmiddellijk terugbetaald, maar bij acceptatie is er geen terugbetaling indien het ontvangen bedrag te hoog is). De toepassing van de onderhavige veronderstelling leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

5 – ANNULERING VAN DE RESERVERING

5.1: Annulering door de klant
In het geval van annulering vragen we u ons dit snel schriftelijk of via e-mail te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met relevante documenten.
Elk verzoek tot annulering moet bovendien met relevante documenten worden bevestigd bij het bedrijf LES CRIQUES DE PORTEILS via een aangetekende brief met ontvangstbewijs.
De klant kan zijn verblijf niet meer annuleren na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

5.1.1 Annuleringsverzekering
Het is mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten tegen betaling van 3€ per dag, (te vermenigvuldigen met het aantal nachten van uw verblijf). De annulering van uw verblijf is alleen mogelijk en geldig als dit wordt gedaan per aangetekende brief. Deze verzekering loopt af bij aankomst. Met deze annuleringsverzekering worden alle kosten, behalve de kosten van de verzekering zelf en 26 € reserveringskosten, terugbetaald.

5.1.1: Terugbetaling zonder annuleringskosten
We verzekeren u de terugbetaling van alle gestorte bedragen (met uitzondering van 26 euro’s reserveringskosten) zonder annuleringskosten, tot aan de vooravond van uw aankomst als de annulering, onder voorbehoud van de levering van relevante documenten, het gevolg is van de volgende ernstige oorzaken:
*** Ziekte, ongeval, overlijden van wie reserveerde, van zijn/haar partner, ouders of kinderen.
*** Economisch ontslag van wie reserveerde of van zijn/haar partner.

5.1.2: Terugbetaling met annuleringskosten
Als de annulering plaatsvindt om een andere reden dan hierboven vermeld, uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum zullen wij u het reeds ontvangen bedrag terugbetalen minus 26 € reserveringskosten en 30 € annuleringskosten.

5.1.3: Annulering zonder terugbetaling
Als de annulering om een andere reden dan hierboven vermeld gebeurt op minder dan 30 dagen van de aankomstdatum, dan is er geen enkele terugbetaling.

5.2: Annulering door LES CRIQUES DE PORTEILS
In het geval LES CRIQUES DE PORTEILS het verblijf annuleert en geen gelijkwaardig alternatief voorstelt, dan worden alle gestorte bedragen u onmiddellijk terugbetaald. Deze annulering leidt echter niet tot de betaling van een schadevergoeding of intresten.
Op dezelfde manier worden bij een annulering door LES CRIQUES DE PORTEILS wegens een geval van overmacht, zoals bepaald in het artikel 1148 van het Franse Burgerlijk Wetboek, alleen de gestorte bedragen maar geen enkele schadevergoeding terugbetaald.
UW VERBLIJF

1: MODALITEITEN VAN HET BEDRIJF

Onze accommodaties zijn mobiele verblijven die niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit of handicap. Er zijn echter specifieke infrastructuren die speciaal bestemd zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit: meer informatie krijgt u aan de receptie. De reservering van een kampeerplaats of een verhuur is strikt persoonlijk. U mag in geen enkel geval onderverhuren noch uw reservering overdragen zonder voorafgaande toestemming van de camping. Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

1.1: Kampeerplaats
Het basistarief omvat de kampeerplaats voor de tent, vouwwagen, caravan of camper, een auto en 1 of 2 personen, en de toegang tot de infrastructuur van de camping.

1.2: Verhuur accommodatie
• De verhuur accommodaties zijn volledig uitgerust. Het basisbedrag geldt voor 1 tot 7 plaatsen, al naargelang het type accommodatie.
• LES CRIQUES DE PORTEILS houdt zich het recht voor de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of gezinnen met meer mensen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie
Reserveringsvoorwaarden
l
of het bedrag van het verblijf te verhogen.
• Mogelijkheid tot het kiezen van een specifiek pleknummer (naar gelang beschikbaarheid).

2 – AANKOMST

2.1: Overhandiging van de sleutels
Er zijn diverse aankomstdagen mogelijk. Op de dag van uw aankomst in LES CRIQUES DE PORTEILS zijn de accommodaties beschikbaar vanaf 16.00 uur. In het geval van voortijdige aankomst en afhankelijk van onze beschikbaarheden, wordt alles in het werk gesteld om de wachttijd te verkorten.

2.2: Borg
Bij aankomst wordt aan de klant een borg van 200 euro’s gevraagd. Deze dient bij aankomst contact of per creditcard te worden betaald. Deze borg wordt aan de klant terugbetaald op de dag van vertrek en na volledige controle (INVENTARIS) van de mobile home. De directie houdt zich het recht voor om de hele of een deel van de borg in te houden in geval van een gebrek aan respect voor de hygiëne en/of het gehuurde materiaal. Als de huurder vertrekt buiten de openingsuren van de receptie, wordt de mobile home nadien gecontroleerd en wordt de borg per post teruggestuurd. Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg.

3 – TIJDENS UW VERBLIJF

3.1: Intern reglement
In LES CRIQUES DE PORTEILS wordt een intern reglement opgehangen. We vragen u het te lezen en er rekening mee te houden. Alle klanten dienen de bepalingen van het intern reglement na te leven. Elke huurder is verantwoordelijk voor de problemen en overlast die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

3.2: Verlies, diefstal, schade
Het bedrijf LES CRIQUES DE PORTEILS is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen in onze verblijven, zowel in de woningen als op de parkeerterreinen of gemeenschappelijke ruimten. Het bedrijf LES CRIQUES DE PORTEILS wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden enz. of in een geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de vakantieganger. LES CRIQUES DE PORTEILS wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot geld en persoonlijke bezittingen van de huurder. Aan de receptie kunnen kluizen worden gehuurd. We raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om indien nodig een uitbreiding van uw persoonlijke garanties te verkrijgen.

3.3: Dieren
Huisdieren zijn toegelaten. Deze moeten voortdurend in de gaten worden gehouden en overdag aan de riem worden gehouden. Elk gebrek aan hygiëne (schoonmaakpullen op aanvraag verkrijgbaar aan de receptie) of veiligheid dat door het dier wordt veroorzaakt, kan leiden tot de uitzetting van zijn bazen. Een departementaal besluit verbiedt de aanwezigheid van huisdieren op het strand. Het vaccinatieboekje voor honden en katten dient bijgewerkt te zijn. Honden van de eerste categorie zijn ten strengste verboden in het openbaar vervoer, op openbare plaatsen met uitzondering van de openbare weg, en publiek toegankelijke kantoren. Honden van de tweede categorie dienen gemuilkorfd te zijn en door een meerderjarige aan de leiband worden gehouden.

4 – VERTREK

Op de in uw contract vermelde dag van vertrek moet de gehuurde accommodatie vóór 10 uur ‘s ochtends ontruimd zijn. Late check-out is alleen mogelijk als de beschikbaarheid dit toelaat, en tegen betaling van 20 euro’s op de avond voor vertrek. Late check-out staat u toe om, op voorwaarde dat u deze service op de avond voor uw vertrek gereserveerd en betaald heeft bij de receptie, tot uiterlijk 14.00 uur over uw accommodatie te beschikken. De accommodatie moet schoon zijn en de inventaris moet kunnen worden opgemaakt. Elk kapot of beschadigd voorwerp is te uwen laste, evenals het herstel in de oorspronkelijke staat als dit nodig wordt geacht. De borg wordt u terugbetaald op het einde van het verblijf, verminderd met de ingehouden schadevergoeding voor eventuele schade die bij het vertrek wordt vastgesteld.
Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg.
Als de accommodatie vóór uw vertrek niet is schoongemaakt, dan wordt u een vast bedrag voor de schoonmaak aangerekend (65 euro’s). In geval van laattijdig vertrek kan u een extra dag worden aangerekend voor de geldende prijs van een nacht.

ANDERE VOORWAARDEN

1 – KLACHTEN

Er is een klachtenprocedure beschikbaar voor onze klanten waarmee ze hun eventuele ontevredenheid over het verloop van hun verblijf kunnen melden. De klant kan zijn klacht melden via de post (LES CRIQUES DE PORTEILS, Route de Collioure, 66700 ARGELES-SUR-MER – Frankrijk), via e-mail (contactcdp@lescriques.com) of via ons tevredenheidsonderzoek aan het einde van het verblijf. Tijdens het verblijf zijn de mensen aan de receptie van 8.00 tot 23.00 uur beschikbaar om uw klanten in overweging te nemen. Klachten kunnen gaan over het feit dat de accommodatie niet overeenstemt met de reservering of dat de diensten niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. De directie belooft elke niet-anonieme schriftelijke klacht te beantwoorden. In het geval dat een klant een tegenprestatie wenst voor zijn klacht, dient de klacht via aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden gestuurd naar de beheerder van camping in de maand die volgt op het verblijf. Hierbij mag het klantennummer niet worden vergeten.

2 – VERANTWOORDELIJKHEID

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.212-1 van de consumentenwet verbindt LES CRIQUES DE PORTEILS zich ertoe met haar diensten de geldende voorschriften na te leven. De klant erkent uitdrukkelijk dat LES CRIQUES DE PORTEILS niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor door haar partners of derden geleverde foutieve informatie in haar brochure of op de website van LES CRIQUES DE PORTEILS met betrekking tot de camping, en met name de foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatie, de diensten en de openingsdata. Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de website van LES CRIQUES DE PORTEILS worden gebruikt, zijn niet-contractueel. Ze zijn louter indicatief.
Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en installaties die door de camping wordt voorgesteld en in de beschrijving in de brochure vermeld staan, worden geschrapt, met name als gevolg van weersomstandigheden of in geval van overmacht zoals bepaald door het Franse gerechtshof. Het bedrijf LES CRIQUES DE PORTEILS is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Niettemin draagt het bedrijf LES CRIQUES DE PORTEILS geen verantwoordelijkheid in de gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1148 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

3 – GESCHILLEN

Elke klacht over diensten die niet zouden overeenstemmen met de contractuele verplichtingen, moet voorafgaand schriftelijk en via aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd naar de beheerder van de camping. De klant en LES CRIQUES DE PORTEILS erkennen uitdrukkelijk dat hun relatie wordt geregeld naar Frans recht. In geval van geschillen, wordt de bevoegdheid overgedragen aan de gerechtshoven van de locatie van het resort.

4 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie die u ons bij uw reservering opgeeft, wordt niet aan derden overgedragen. Deze informatie wordt door LES CRIQUES DE PORTEILS als vertrouwelijk beschouwd. De informatie wordt uitsluitend gebruikt door de interne diensten van LES CRIQUES DE PORTEILS voor de behandeling van uw bestelling en om de communicatie en het dienstenaanbod voor klanten van LES CRIQUES DE PORTEILS te verbeteren en verpersoonlijken in functie van uw interesses.
Overeenkomstig de Franse informatica- en vrijhedenwet van 6 januari 1978 beschikt u over het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het volstaat om uw verzoek daartoe met de post of per email te sturen naar het volgende adres met vermelding van uw familienaam, voornaam en adres: LES CRIQUES DE PORTEILS : Route de Collioure • 66700 ARGELES-SUR-MER – Frankrijk

5 – SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN LES CRIQUES DE PORTEILS

LES CRIQUES DE PORTEILS is geopend van 22 maart tot 2 november 2024. In deze periode is de receptie elke dag geopend van 8.00 tot 21.00 uur. Onze veiligheidsdienst is ’s nachts aanwezig. Het is mogelijk om een specifieke mobile home te kiezen (naar gelang beschikbaarheid tijdens de reservering). Elke reservering is inclusief een parkeerplaats voor slechts 1 voertuig. Voor de toegang tot LES CRIQUES DE PORTEILS moet voor elk extra voertuig worden betaald. De eindschoonmaak, beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen in de PREMIUM en PALACE-accommodaties. Deze diensten zijn niet inbegrepen in alle andere accommodaties. Het is mogelijk om beddengoed ter plaatse te huren of om ze zelf mee te brengen.

6 – POLITIEFICHES

Als gevolg van het decreet 2015-1002 van 18 augustus 2015 zijn de uitbaters van kampeerterreinen, caravanstandplaatsen en andere terreinen verplicht om buitenlanders bij aankomst een persoonlijk politiefiche te laten invullen en ondertekenen. Het model daarvan is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Franse ministers van binnenlandse zaken, immigratie en toerisme. De persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name:
1. De familienaam en voornamen
2. De geboortedatum en -plaats
3. De nationaliteit
4. De vaste woonplaats van de buitenlander
5. Het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander
6. De aankomstdatum in het etablissement en de voorziene vertrekdatum
Kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld staan op de fiche van de volwassene die hen vergezelt.

7 – BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN

Overeenkomstig de bepaling van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door LES CRIQUES DE PORTEILS. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice.
Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar per post: CM2C, 14 rue Saint Jean, 75017 Paris – Frankrijk.

8 – GEVONDEN VOORWERPEN

– De receptie en het bewaren van gevonden voorwerpen:
Onmiddellijk na ontvangst worden de gevonden voorwerpen geregistreerd in onze database. Ze zullen 30 dagen worden bewaard. Bederfelijke of gevaarlijke goederen worden onmiddellijk vernietigd.
– Melding van verlies:
U kunt het verlies melden per telefoon of ter plekke bij een van onze recepties. Onze receptiemedewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en uw melding registreren via +33 (0)468 81 12 73 of per e-mail: contactcdp@lescriques.com
– De gevonden voorwerpen:
Als uw voorwerp gevonden is, kunt u het binnen 30 dagen ophalen bij de receptie op vertoon van een identiteitsbewijs of het laten opsturen naar uw huisadres. In het laatste geval wordt een tarief van 30 euro’s berekend om de kosten van deze service te dekken.
– Niet teruggeven gevonden voorwerpen: Bij het uitblijven van teruggave aan de eigenaar, wordt het voorwerp na het verstrijken van de termijn van een maand geschonken aan een weldadigheidsorganisatie ofwel vernietigd.

SPECIFIEKE BEPALING VOOR ONLINE RESERVERING

1 – TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN OVER DE MODALITEITEN VOOR ONLINE RESERVERING

Zoals eerder vermeld, beschikt de klant over de mogelijkheid om zijn verblijf online te reserveren op de website www.lescriques.com. Ondanks de toepassing van rechtswege van de voorgaande clausules van de onderhavige algemene voorwaarden bij elke reservering ongeacht de vorm, worden hier de technische modaliteiten van de online reservering verduidelijkt. De klant kiest zijn reservering op het internet in functie van de beschikbaarheid en het toepasselijke tarief. De klant kan eveneens bepaalde optionele diensten kiezen. Deze online reservering loopt via diverse stappen zodat de klant kan nagaan of het gekozen verblijf aan zijn wensen voldoet en hij op zijn reservering kan terugkomen vóór hij ze definitief bevestigt. De reservering van het verblijf bij LES CRIQUES DE PORTEILS wordt pas geldig geregistreerd op de site wanneer de klant duidelijk is geïdentificeerd via zijn login of hij een gebruikersaccount aanmaakt.
Via de definitieve bevestiging van de reservering kan de klant controleren of deze volledig voldoet en gaat hij akkoord met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij overgaat tot de beveiligde betaling van het gevraagde aanbetaling.
Op het einde van deze stappen bevestigt LES CRIQUES DE PORTEILS de geregistreerde reservering via e-mail, waarin ook de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden nog eens worden vermeld. De reservering wordt als definitief beschouwd zodra de klant de e-mail van LES CRIQUES DE PORTEILS met de bevestiging van de reservering heeft ontvangen. Deze bevestiging geldt als datum van het aangaan van het verkoopcontract en als datum van het aanvaarden van de onderhavige algemene voorwaarden.

2 – ONLINE BETALING EN BEVEILIGING VAN DE TRANSACTIES

We herinneren eraan:
– dat een aanbetaling moet worden betaald tijdens de online reservering van uw verblijf,
– dat het saldo van uw verblijf 30 dagen vóór uw aankomst betaalt moet worden. De betaling gebeurt online via een bankkaart (uitsluitend Visa en MasterCard/Eurocard en American Express). Alle nodige middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de via het internet overgedragen gegevens te verzekeren. Om die reden maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsmodule SSL (Secure Socket Layer) zodat de overgedragen gegevens met software worden gecodeerd en geen enkele andere partij er kennis kan van nemen.